Basketballverband Rheinland-Pfalz e.V.

2. Barmer Basketball-Bundesliga Pro B