Basketballverband Rheinland-Pfalz e.V.

22. BVRP-Spalding-Sommer-Camp 2011