Basketballverband Rheinland-Pfalz e.V.

24.07. 2023, Barmer 2. Basketball-Bundesliga ProB