Basketballverband Rheinland-Pfalz e.V.

30.08. 2023, Barmer 2. Basketball-Bundesliga ProB