Basketballverband Rheinland-Pfalz e.V.

20. BVRP-Sommer-Camp 2009