Basketballverband Rheinland-Pfalz e.V.

24. BVRP-Spalding-Sommer-Camp 2013