Basketballverband Rheinland-Pfalz e.V.

03. 10. 2023, Barmer 2. Basketball-Bundesliga ProB