Basketballverband Rheinland-Pfalz e.V.

11.10. 2023, 2. Basketball-Bundesliga ProB