Basketballverband Rheinland-Pfalz e.V.

Speyer: Niederlage trotz Kraftakt